• Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Di Luar Negeri
  • Tanggungjawab Pegawai Awam Terhadap Penyampaian Perkhidmatan Awam Berdasarkan Tatakelakuan Pegawai Awam
  • Dasar Dan Prosedur Peletakan Jawatan Dan Pelepasan Dengan Izin
  • Dasar Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Yang Sedang Disiasat Dan Telah Dikenakan Hukuman Tatatertib
  • Larangan Penglibatan Pegawai Awam Dalam Skim Cepat Kaya