• Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam
  • Pemansuhan Penilaian Tahap Kecekapan
  • Permohonan Mengambil Bahagian Dalam Aktiviti Politik Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG41 Hingga DG48 Yang Bertugas Di Institusi Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
  • Pemansuhan Bayaran Wad Kepada Pegawai Dan Pesara Perkhidmatan Awam