• Panduan Penggunaan Bahasa Kebangsaan Dalam Perkhidmatan Awam
  • Pindaan Pelaksanaan Tapisan Keselamatan Bagi Pegawai Yang Dilantik Dalam Perkhidmatan Awam
  • Kelayakan Sijil Kemahiran Malaysia Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam