• Penyiaran Keputusan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Yang Belum Lulus Tapisan Keutuhan SPRM
  • Pendekatan Perlaksanaan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam Tahun 2010 Dan 2011
  • Peraturan Mengenai Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja Di Bawah Perintah AM 5 Bab G-Mematuhi Waktu Kerja
  • Kelayakan Pemberian Elaun Perumahan Wilayah Kepada Pasangan Yang Membeli Rumah Dalam Stesen Pegawai Berkhidmat Dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan
  • Larangan Penglibatan Dalam Politik Ke Atas Pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi Dan Pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional
  • Penetapan Wajaran Markah Prestasi Bagi Urusan Pemangkuan/Kenaikan Pangkat Pegawai Perkhidmatan Awam