• Larangan Penglibatan Pegawai Awam Dalam Perhimpunan Haram Atau Gerakan Yang Mengancam Keselamatan Negara
  • Surat Akuan Pinjaman/ Pembiayaan Pendidikan Bagi Pegawai Yang Berkhidmat Dalam Sektor Awam
  • Pengecualian Syarat Kursus Kenegaraan Di Tahap Kecekapan 1 (TK1) Dan Urusan Kenaikan Pangkat Selepas Pemansuhan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)