• Aktiviti Pengujian Prestasi Hrmis Melalui Pengisian LNPT 2013
  • Pelaksanaan Penamatan Pemangkuan Bagi Pegawai Yang Sedang Memangku Yang Dikenakan Hukuman Tatatertib
  • Tempoh Minimum Pemangkuan Sebelum Dipertimbangkan Kenaikan Pangkat
  • Kuasa Menimbang Pelantikan Secara Pertukaran Sementara Dan Peminjaman Pegawai Awam Persekutuan
  • Pindaan Kuasa Menimbang Bagi Pelantikan Secara Kontrak Pesara Dan Pesara Pilihan Ke Dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi