• Pengecualian Daripada Arahan Perbendaharaan 100(a) Dan 100(b) - Kebenaran Untuk Mengemukakan Dua Tuntutan Elaun Perjalanan Kenderaan Atau Tambang Pengangkutan Awam Dibuat Bagi Satu- Satu Bulan
  • Kaedah Penempahan Dan Pembelian Tiket Serta Pembayaran Untuk Semua Perjalanan Udara Rasmi