• Pindaan Kepada Surat Pekeliling Bil 4 2009 Mengenai Peraturan Perjalanan Tugas Rasmi Ke Luar Negara Kementerian Pelajaran Malaysia