• Langkah-Langkah Keselamatan Semasa Mengikuti Aktiviti/Program Lawatan Di Luar Sekolah
  • Perubahan Sistem Pengreddan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Mulai 2009
  • Bayaran-Bayaran Tambahan Persekolahan
  • Perlaksanaan Mengehadkan Jumlah 10 Mata Pelajaran SPM