KPM1

Pejabat Menteri Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia 
Aras 10, Blok E8 
Kompleks Kerajaan Parcel E 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 Putrajaya. 
Tel : 03-88846025
Laman Web: http://www.moe.gov.my/

Pejabat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 
Kementerian Pendidikan Malaysia 
Aras 8, Blok E8 
Kompleks Kerajaan Parcel E 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 Putrajaya 
Tel: 03-88846077

Pejabat Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia 
Aras 8, Blok E8 
Kompleks Kerajaan Parcel E 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 Putrajaya. 
Tel : 03-88846030

Bahagian Pembangunan Kurikulum 
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 4 - 8, Blok E9 
Kompleks Kerajaan Parcel E 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 Putrajaya 
Tel: 03-88842141

Lembaga Peperiksaan Malaysia 
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1,2, 5-13, Blok E11 
Kompleks Kerajaan Parcel E 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 Putrajaya 
Tel: 03-88843114

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1 -5, BlokE12 
Kompleks Kerajaan Parcel E 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 Putrajaya. 
Tel: 03-88847835

KPM2

Bahagian Kewangan 
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 6-8, Blok E12, 
Kompleks Kerajaan Parcel E 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 Putrajaya. 
Tel: 03-88847710

Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi 
Blok 4803 Suite 0-2 
Aras 10 & 11, BlokE12 
Bangunan CBD Perdana 
Off Persiaran Multimedia 
63000 Cyberjaya, Selangor. 
Tel: 03-8317 9000/03-8317 9001

Bahagian Biasiswa 
Kementerian Pendidikan Malaysia 
Aras 11 -13, Blok E12 
Kompleks Kerajaan Parcel E 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 Putrajaya 
Tel: 03-88847108

Bahagian Pendidikan Guru 
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 2-6, BlokE13 
Kompleks Kerajaan Parcel E 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 Putrajaya 
Tel: 03-88841243

Jemaah Nazir Sekolah 
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 4 & 5, Blok E15 
Kompleks Kerajaan Parcel E 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 Putrajaya 
Tel: 03-88844134

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 3 & 4, Blok E2 
Kompleks Kerajaan Parcel E 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 Putrajaya 
Tel: 03-88849581 (R) / 88849498 (M)

Bahagian

Bahagian Tajaan Pendidikan
Bahagian Tajaan Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1, Blok 2251,
Jalan Usahawan 1,
63000 Cyberjaya,
Selangor Darul Ehsan

Tel:03-8321 7100
Faks:03-8321 7101

Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pendidikan Malaysia
aras bawah dan aras 2 no. 2251,
Jalan Usahawan 1
63000, Cyberjaya,
Selangor Darul Ehsan

Tel: 603-8321 7200
Faks: 603-8321 7201
Laman Web:http://www.bpi.edu.my