No.15 & 17, Jalan Medan Saujana 1
Medan Saujana
34600 Kamunting, Perak

Tel : 05-8072661
Fax : 05-8076003
E-mail : nutpperak1517@yahoo.com