Objektif

Memberi bantuan wang kepada keluarga jika ahli meninggal dunia.

 

Keahlian Tabung Khairat Kematian (TKK)

Keahlian dibuka kepada semua ahli KPPK dalam tempoh 6 bulan mulai tarikh menjadi ahli KPPK dengan bayaran RM10.00 (sekali sahaja).

Kemudahan TKK dengan sendirinya terhenti sekiranya ahli berkenaan berhenti dari keahlian KPPK atau bertunggakan yuran melebihi 4 bulan.

 

Pengurusan

Diuruskan oleh Majlis Kebangsaan (EXCO). Pentadbirannya oleh Setiausaha Agung dan Kewangan oleh Bendahari Agung.

Sebarang perubahan / pindaan dalam pengurusan TKK adalah tertakluk kepada keputusan yang dibuat dalam Persidangan Perwakilan.

 

Agihan Tabung     

TKK ini berfungsi dengan “Capital Fund” dan pembayaran akan dibuat atas formula berikut: (tertakluk kepada pindaan)

Kadar Pembayaran Tabung Khairat Kematian

Tarikh Kuatkuasa mulai 1 April 2009

 

 

Tempoh keahlian Berterusan Amaun Maksimum Yang Layak
6 bulan hingga 1 tahun  RM300
Melebihi 1 tahun hingga 5 tahun  RM1000
Melebihi 5 tahun hingga 15 tahun  RM2000
Melebihi 15 tahun  RM2500