• Pembayaran akan dibuat segera sebaik sahaja pengesahan dokumen oleh cawangan.
  • Hanya ahli-ahli KPPK yang berfaedah serta menjelaskan bayaran Tabung Kebajikan layak untuk faedah-faedah dari Tabung ini.
  • Semua permohonan mesti dikemukakan dalam tempoh sebulan keputusan diumumkan / insiden berlaku.
  • Tuntutan hendaklah dikemukakan melalui cawangan anda.
  • Ahli yang bersara boleh menjadi ahli bersekutu seumur hidup dengan bayaran RM200.00 sekali sahaja dan menikmati semua faedah dalam Tabung Kebajikan.

Tabung Kebajikan Untuk Ahli KPPK


Perkara Jumlah
Kematian Ahli (Kemalangan)  RM3000
Kematian Ahli (Biasa)  RM2000
Kematian Suami / Isteri  RM500
Kematian Anak RM200
Kematian Ibubapa RM200
Pendidikan – SPM (7A dan ke atas) RM100

Persaraan Wajib (55/56 tahun) ( kurang dari 10 tahun )

Persaraan Wajib (55/56 tahun) ( genap 10 tahun tetapi kurang dari 20 tahun )

Persaraan Wajib (55/56 tahun) ( genap 20 tahun tetapi kurang dari 30 tahun )

Persaraan Wajib (55/56 tahun) ( genap 30 tahun dan keatas )

RM 200

RM 400

RM 600

RM 1000

Penyakit Kritikal (mengikut kes) RM2000
Bencana Alam ( Bersyarat ) RM500

Ijazah Sarjana Muda / Master / Ph.D

(dengan bukti Surat Perlantikan DG41 selepas 1 Januari 2004)

RM100

 

 

Tuntutan Tabung Kebajikan

No.

Jenis Tuntutan

Bil.

Apr 1999 – Dis 2009

1.

Khairat Kematian Ahli

14143

RM4,011,200.00

2.

Penyakit Kritikal

973

RM807,700.00

3.

Insentif Pelajaran

10565

RM1,056,500.00

4.

Persaraan Wajib 55 tahun

5397

RM914,400.00

5.

Bencana Alam

112

RM50,600.00

6.

Ijazah

5702

RM570,200.00

 

JUMLAH BESAR

36,892

RM7,410,600.00