Potongan kali Pertama Untuk Ahli Baru
Yuran pendaftaran (sekali sahaja) RM 2.00
Tabung Khairat Kematian (sekali sahaja) RM 10.00
Tabung Kebajikan (sekali sahaja)  RM 10.00
Tabung Pembangunan (sekali sahaja) RM 10.00
Yuran bulanan  RM 8.00 x 3 bulan
Yuran bulanan (Tabung Kebajikan)  RM 1.00 x 3 bulan
JUMLAH RM59