IBU PEJABAT BIRO TATANEGARA 
Jabatan Perdana Menteri 
Aras 1, Blok B3, Kompleks Jabatan Perdana Menteri, 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 
62502 Putrajaya. 
Tel: 03-88887742  Faks : 03-88883451/58