Semua Ahli KPPK,

1. Pengumuman oleh Y.A.B Perdana Menteri pada 8 Mac 2012 adalah seperti berikut :

Bagi guru KUP Time-Based baru akan dilaksanakan

DGA29  -> (8tahun) DGA32 -> (8tahun) DGA34 -> (5tahun) -> DGA38

DG41 -> (8tahun) DG44 -> (8tahun) DG48 -> (6tahun) DG52 -> (3tahun) DG54

 

2. Gaji Matrik dalam SSM masih digunapakai P1, P2 dan P3

3. Pergerakan Gaji Tahunan RM80.00 hingga RM320.00

 

Tarikh Berita/News Date: 
09/03/2012