JABATAN PELAJARAN KEDAH
En. Mansor Bin Lat
Pengarah Pelajaran
Jabatan Pelajaran Negeri Kedah
Kompleks Pelajaran, Jalan Stadium, 
05100 Alor Setar, Kedah. 

Tel: 04-7404000
Faks: 04-7404342
Email: jpn.kedah@moe.gov.my
Laman Web:http://www.kedah.edu.my